317
1335
419
Jianjun Lin Prime
2023/07/23
411 0
主要國家股指表现(3M)
Jianjun Lin Prime
2023/06/17
265 0
Put/Call 未平倉比率若為正數,台股易走強;Put/Call 未平倉比率若為負數,台股易走弱。 为便于观察拐点,...
Jianjun Lin Prime
2023/06/10
美国标普500行业表现(3M)
Jianjun Lin Prime
2023/06/10
MSCI中國行业表现(3M)
Jianjun Lin Prime
2023/01/24
中國OECD領先指標:用年增率來觀察景氣周期趨勢變化,拐點常常與中國股市高點或低點系數高度相關,轉折點的...
Jianjun Lin Prime
2023/01/15
5501 11
中國PPI-CPI年增率:代表內需變化 中國PPI-美國CPI年增率:代表外需變化 圖表中發現:二者變化基本同步,...